Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

– wzór w celach prezentacji platformy –

 

 1. SŁOWNIK:

MY – XXX

PLATFORMA – YYY

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych)

 1. KIM JESTEŚMY?

W ramach tej Platformy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe jej użytkowników. Tym samym jesteśmy administratorem tych danych. Jeżeli poniżej będzie mowa o administratorze danych osobowych, będzie to mowa o nas, czyli o XXX.

 1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI (ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH) SKONTAKTOWAĆ?

Można się z nami kontaktować listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących danych:

 • adres:
 • tel.:
 • e-mail: hubisz@gmail.com
 1. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, które podajecie w formularzach rejestracyjnych lub w celu utworzenia konta na Platformie, przetwarzamy w celu prowadzenia Platformy i umożliwienia użytkownikom nawiązania między sobą kontaktu.

Dane osobowe, które podajcie, wysyłając do nas wiadomość lub pismo, przetwarzamy w celu kontaktu i komunikacji z Wami.

Dane osobowe, które podajecie, zapisując się na newsletter, przetwarzamy w celu rozsyłania zainteresowanym

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, które podajecie w formularzach rejestracyjnych, przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy dotyczącej korzystania z Platformy, którą zawieramy z Wami w chwili Waszej rejestracji na platformie. Na takie przetwarzanie danych osobowych pozwala nam art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.

Dane osobowe, które podajcie, wysyłając do nas wiadomość lub pismo i które wykorzystujemy do kontaktu z Wami, przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych. Tym interesem jest nawiązanie i utrzymywanie z Wami kontaktu.  Na takie przetwarzanie danych osobowych pozwala nam art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

Dane osobowe, które podajecie, zapisując się na newsletter, przetwarzamy tylko wtedy, gdy wyrazicie na to zgodę, zapisując się na newsletter i tylko na podstawie takiej zgody. Na takie przetwarzanie danych osobowych pozwala nam art. 6ust. 1 pkt. a RODO.

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, oznaczenie instytucji, której jesteście przedstawicielem.

 1. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie w funkcji Platformy.

 1. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe będą udostępniane (widoczne) dla innych użytkowników Platformy. Platforma została utworzona po to, aby umożliwiać użytkownikom Platformy nawiązanie kontaktu.

 1. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzany przez okres:

 • Utrzymywania konta na Platformie
 • Istnienia Platformy

W zależności od tego, które przyczyna zaprzestania przetwarzania danych osobowych nastąpi wcześniej.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu rozsyłania newslettera, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

 1. JAKIE SĄ WASZE PRAWA?

Macie prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

 1. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO?

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych, narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji).

Pliki Cookies to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu. Istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi.